Điều kiện mở thẻ VIB

Điều kiện mở thẻ VIB

Điều kiện mở thẻ

Điều kiện chung:
  • Cá nhân, là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sống tại Việt Nam, tuổi từ 22 đến 60 tại thời điểm nộp hồ sơ.
Thu nhập:
  • Từ 4.500.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào loại thẻ lựa chọn