Canon EOS M10 với Lens Kit EF-M 15-45m – 10.500.000

Canon EOS M10 với Lens Kit EF-M 15-45m (Trắng) Chính hãng Canon Lê Bảo Minh

CÓ 2 MÀU: ĐEN, TRẮNG

GIÁ: 10.500.000