Chung cư studio 35 m² Quận 1 –

Chung cư studio 35 m² có 1 phòng tắm riêng ở Quận 1

(Alley’s Hostel (on Bui Vien Street)- Dormitory)

Giá từ 291.000 đ