Đậu Hà Lan Tỏi Ớt

Đậu Hà Lan Tỏi Ớt – 55.000

Đậu Hà Lan Tỏi Ớt Tâm Đức Thiện (2 Túi ZIP 500GR) – Thực Phẩm Đóng Gói Đóng Hộp Ăn Liền – Đồ Ăn Vặt – Thực Phẩm Khô – Hà Lan Muối Ớt Tỏi – Hà Lan Rang Muối Ớt Tỏi – Hà Lan Rang Tỏi

Giá: 55.000 đ