Hà Nội – Hà Giang – Cao Bằng – Bản Giốc – Hồ Ba Bể – 8.590.000

Hà Nội – Đông Bắc: Hà Giang – Lũng Cú – Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc – Cao Bằng – Thác Bản Giốc – Hồ Ba Bể
Giá: 8.590.000 đ