Khách sạn An Binh – 327.000

An Binh House Saigon

Khách sạn An Bình Quận 10

457/73 Cách Mạng Tháng Tám , Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giá phòng: 327.000 đ