Máy Ảnh Kỹ Thuật Số SLR 4X – 510.000

SOU SOU XJ05 Máy Ảnh Kỹ Thuật Số SLR 4X Zoom Kỹ Thuật Số Màn Hình LCD 3mp CMOS 12MP Độ Phân Giải/Máy Ảnh Và Kamera

GIÁ 510.000 Đ