Máy lạnh TCL 1.5 HP – 7.690.000

Máy lạnh TCL 1.5 HP – 11.500 BTU TAC-N12CS/XA21 (Trắng) công. nghệ Turbo – Hàng phân phối chính hãng

Giá: 7.690.000 đ