Quạt bàn đảo 3 tấc

Quạt bàn đảo 3 tấc – 285.000

Quạt bàn đảo 3 tấc 40W Senko BD8860 / BD1010 tản gió bằng động cơ điện (Màu ngẫu nhiên)

Giá: 285.000 đ