Quạt đứng sạc tích điện

Quạt đứng sạc tích điện – 1.050.000

Quạt đứng sạc tích điện Honjianda FL601 – có đèn LED & USB

Giá: 1.050.000 đ