Quạt không cánh KJapan

Quạt không cánh KJapan – 1.451.000

Quạt không cánh cao cấp KJapan CR-305 để bàn,treo tường

Giá: 1.451.000 đ