TiVi Samsung màn hình cong 49 inch

TiVi Samsung cong 49 inch – 8.950.000

Smart TV Samsung màn hình cong 4K UHD 49 inch RU7300

giá sale: 8.950.000 đ