TỦ LẠNH SANYO 150L

TỦ LẠNH SANYO 150L – 5.290.000

TỦ LẠNH NGĂN ĐÁ TRÊN SANYO 150 LÍT SR-165RN

Giá: 5.290.000 đ