ViVo 416 Apartment – 455.000

ViVo 416 Apartment

416/9 Nguyên Dinh Chiêu, District 3 Ground floor, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Giá: 455.000 đ